Een echte thuis op jouw maat

Een echte thuis met de ondersteuning en hulp die je nodig hebt. Martine Van Camp reikt verschillende vormen van woonondersteuning aan, afhankelijk van je mogelijkheden, de zorgvraag en de ondersteuningsnood. Tijdens een eerste kennismaking bekijken we welke ondersteuningsvorm het best aansluit bij je huidige situatie. We bieden drie soorten woonondersteuning aan, telkens met een verschillende zorggraad, namelijk residentieel wonen, inclusief wonen en begeleiding aan huis. 

Residentieel wonen

Voor wie? 

Personen met een verstandelijke beperking die nood hebben aan intensieve ondersteuning op gebied van verzorging, comfort en toezicht. (max. 10 personen)

Wat?

De nadruk ligt op het creëren van een huiselijke sfeer waar de (medische) verzorging, de rust, het eigen tempo en extra emotionele ondersteuning centraal staan. Voor elke cliënt wordt hiertoe een multidisciplinair individueel handelingsplan opgesteld. Er is aandacht voor vrijetijdsbesteding en in samenwerking met het dagcentrum wordt een zinvolle dagbesteding uitgewerkt. 

Praktisch?

Er is 24u/24u begeleiding voorzien. Elke cliënt heeft een eigen kamer. De gemeenschappelijke leefruimte is maximaal aangepast aan de individuele noden van de cliënt en beschikt over een aangepaste infrastructuur zoals een lift, een hoog-laag bad, relaxzetels, … 

Inclusief wonen

Voor wie? 

Meerderjarige personen met (een vermoeden van) lichte tot matige verstandelijke handicap, zwakbegaafdheid en/of autismespectrumstoornis. Zij beschikken over voldoende zelfredzaamheid op maatschappelijk, sociaal, huishoudelijk en hygiënisch vlak. 

Wat?

Inclusief wonen is een dienst die cliënten ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk te leven. De cliënt kan wonen in een studio of in een woning, samen met 3 à 4 huisgenoten. De keuze hangt af van verschillende factoren zoals de voorkeur en zelfredzaamheid van de cliënt, financiële haalbaarheid, beschikbaarheid, enz. Er zijn twee manieren om te genieten van de dienst inclusief wonen, namelijk via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) of via een persoonsvolgend budget (PVB). 

Praktisch?

Men kan samenwonen met drie à vier personen in een woning. Elke cliënt heeft een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke leefruimte. 
Voor het studiowonen hebben we drie studioblokken, telkens met zes à zeven volwaardige studio’s ter beschikking. Er is een gemeenschappelijke keuken en/of woonruimte om mogelijke vereenzaming tegen te gaan. De woongelegenheden zijn geïntegreerd in een gewone woonomgeving. 
Er is begeleiding voorzien op vaste tijdstippen, maar geen 24u/24u. ’s Nachts zijn de bewoners alleen, maar er is wel een permanentie bereikbaar via GSM.

Begeleiding aan huis

Voor wie? 

Meerderjarige personen met (een vermoeden van) lichte tot matige verstandelijke handicap, zwakbegaafdheid en/of autismespectrumstoornis. Zij beschikken over voldoende zelfredzaamheid op maatschappelijk, sociaal, huishoudelijk en hygiënisch vlak en verblijven in een woning of appartement dat hun eigendom is of die ze huren. 

Wat?

Is ook een vorm van inclusief wonen waarbij we begeleiding aan huis geven. Samen met de cliënt stellen we een ondersteuningspakket samen waarbij  we hem/haar begeleiden op verschillende vlakken. Dat kan gaan van het regelen van praktische zaken tot het bestellen van maaltijden of het uitwerken van een zinvolle dagbesteding. Via deze ‘mobiele ondersteuning’ proberen we je in de best mogelijke omstandigheden deel te laten uitmaken van de samenleving en hieraan maximaal te participeren. 

Praktisch?

We bieden begeleiding aan huis in de regio Diest-Scherpenheuvel. De kosten van leven en wonen worden volledig door de bewoner gedragen. 

Ons zorgaanbod altijd bij de hand?

Download de folder

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen