Onze doelgroepen

Met onze organisatie richten wij ons naar personen met een beperking en dit binnen een straal van 20 tot 30 km rond Diest. Met een sterk gediversifieerd aanbod kunnen wij aan een heel ruim spectrum zorgvragers een zinvol en sterke oplossing aanbieden op vlak van zorg, leven, wonen en vrijetijd. Daarbij houden wij steeds rekening met de persoonlijke noden en interesses van elke cliënt. Ook complexe zorgvragers kunnen bij ons terecht. 

GES+

De woonondersteuning GES+ richt zicht tot cliënten met een matig tot licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. 
Het is een kleine leefgroep op de centrale campus, waar het groepsgebeuren niet centraal staat. De begeleiding vertrekt vanuit de individuele zorgvraag en van de individuele mogelijkheden en behoeften. 

Deze cliënten hebben nood aan:

  • een aangepaste infrastructuur
  • een gespecialiseerd begeleidingskader
  • een goed uitgebouwd activiteitenaanbod
  • continue en intensieve ondersteuning op alle levensdomeinen 

en dit alles vanuit een specifiek pedagogisch concept met aandacht voor nabijheid en geborgenheid. Deze cliënten worden namelijk vaak gestuurd door hun emoties en hebben moeite met emotieregulatie. Ze raken snel overspoeld bij frustraties wat zich regelmatig uit in angst en agressie (t.a.v. derden, zichzelf of materiaal). 
Vaak zijn er dan bijkomende maatregelen nodig om deze cliënten tegen zichzelf te beschermen of om andere cliënten en medewerkers te beveiligen en materiaal te vrijwaren van vernieling. In zo’n situaties kan begeleiding beroep doen op het intern interventiesysteem en – team. 
 

 

Autiwerking

De autiwerking is een dagondersteuning welke zich richt tot cliënten met een diep, ernstig verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis. 
Het gaat om een kleine aparte werking in een aangepaste omgeving. De begeleiding hanteert een specifieke auti-gerichte aanpak, welke individueel per cliënt kan verschillen. 

Deze werking is gebaseerd op volgende principes:

  • Het bieden van een veilige, rustige en warme omgeving.
  • Het zorgen voor herkenbaarheid en structuur.
  • Het verduidelijken wat voor hen moeilijk te begrijpen is.
  • Het beperken en/of elimineren van prikkels in hun leefwereld.

Dit concretiseren we door het aanbieden van een duidelijke en terugkerende dagindeling met behulp van dag – en weekschema’s. Het kan dan gaan over winkelen, zwemmen, sporten, snoezelen, puzzelen, koken, enz.

Internering

Sinds 2019 zetten wij ons als geregistreerde vergunde zorgaanbieder in op het aanbieden van gepaste ondersteuning en zorg voor geïnterneerde personen met een beperking.

Hierbij willen wij tegemoet komen aan de nood om via directe financiering ondersteuning op maat te bieden met de nodige forensische expertise en dit binnen de vijf ondersteuningsmodules: individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning, dag- en woonondersteuning en dag- en woonondersteuning+. 

Alle aanvragen komen via het centraal aanmeldingspunt: zorgaanbod.internering@trede.be van tRede binnen. Op basis van deze eerste informatie gebeurt er een indicatiestelling en verspreiding naar de betrokkenen vergunde zorgaanbieders. 
In onze voorziening worden alle aanvragen systematisch op het opnameteam besproken. Cliënten met een interneringsstatuut kunnen afhankelijk van hun individuele noden en ondersteuning in een vrije plaats instromen.
 

 

MED+ / Oase

De woon – en dagondersteuning MED+ en Oase richt zicht tot cliënten met een verstandelijke beperking en nood aan intensieve ondersteuning op gebied van verzorging, comfort en toezicht. Dit alles gebeurt met de nodige aandacht voor het wegvallen van cognitieve, motorische en emotionele functies. 
Cliënten die hier verblijven zijn voornamelijk ouder wordende en dementerende cliënten of cliënten die omwille van hun medische toestand nood hebben aan extra toezicht in geval van bijvoorbeeld epilepsie, bij voeding (bv. sondevoeding),…
De begeleiding legt de nadruk op het creëren van een huiselijke sfeer, waar de verzorging, de rust, het eigen tempo en extra emotionele ondersteuning centraal staan. 

De cliënt blijft overdag in de leefgroep, waar de dagbesteding wordt afgestemd op de individuele noden en interesses. Voorbeelden hiervan zijn koken, tovertafel, muziek,  beauty, snoezelen, relaxatie, crea,…
De leefgroep is volledig rolstoeltoegankelijk en beschikt over een aangepaste infrastructuur zoals een lift, een hoog-laag bad, relaxzetels,…
 

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen