Historiek
 • 1983

  Oprichting van Vzw Martine Van Camp door leden van de Lions-club in Diest. Woon- en dagondersteuning voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking was een blinde vlek in de regio. De Lions-club nam een initiatief dat hier een antwoord op gaf. De naam is een verwijzing naar het dochtertje van de Diestse voetballegende uit de jaren 60, Jef Van Camp.  Ondanks een solidariteitsactie die een operatie in de Verenigde Staten moest mogelijk maken overleed ze ten gevolge van een hartafwijking . Het saldo van die actie werd ter beschikking gesteld van dit project. 

 • 1986

  Aanvankelijk werd de vzw Martine Van Camp erkend voor de opvang van 14 personen in een dagcentrum en 17 in een tehuis voor werkenden. Dat was echter pas het begin. Door 17 personen in één gemeenschappelijke ruimte op te vangen, kon er niet op een eigentijdse manier voldaan worden aan de zorgvragen van de gebruikers. Er was ook nood aan opvang van personen die een tewerkstelling in een beschutte werkplaats niet aankonden. Ook de erkende capaciteit van het dagcentrum was al snel te klein. 

  Hoofdgebouw voor renovatie
 • 1989

  De volgende jaren werden voortdurend initiatieven genomen op vlak van decentralisatie, nieuwbouw en uitbreiding van erkenning. Voorbeelden zijn:

  • Een aantal bewoners verhuisden geleidelijk naar verschillende gedecentraliseerde en kleinere wooneenheden in de stad gelegen.

  • We ontvingen een erkenning als tehuis voor niet-werkenden. Over een periode van 20 jaar evolueerde het aantal erkende plaatsen naar 55. Voor de huisvesting werd gekozen voor relatief autonoom functionerende eenheden van 10 personen. 

  • Het dagcentrum groeide naar een erkenning van 39 plaatsen. 

  • Er kwam ook meer aandacht voor personen met meervoudige beperkingen en een grotere verzorgingsnood. 

  BTL , Heilige Geeststraat
 • 1996

  Vanaf 1996 werd nog meer ingespeeld op de vraag naar inclusief wonen waarbij voorzien wordt in mobiele begeleiding. Dit was een noodzakelijke evolutie die we aanvoelden bij de eigen cliënten en bij nieuwe aanvragen die we kregen via de sociale dienst. 

  Meidoornstraat
 • 2008

  In het kader van inclusief wonen werd het ondersteuningsaanbod uitgebreid met twee studioblokken in het centrum van de stad met respectievelijk zes en zeven individuele woongelegenheden. Ook in Zichem hebben we zeven studio’s. Verder zijn er ook een drietal woningen waar drie à vijf personen samenwonen.

  Begijnenstraat , KAB , Zichem
 • 2010

  Voor de doelgroep "personen met een niet aangeboren hersenletsel" (NAH) wilden we al langer een initiatief nemen. In 2010 werd uiteindelijk een samenwerkingsverband gesloten met VZW Stijn. Het O.C.M.W. van Scherpenheuvel-Zichem stelde een stuk bouwgrond ter beschikking van onze voorziening. In 2014 opende ‘Groenhoef’ zijn deuren. Het project omvat 16 individuele studio's, een dagcentrum met zes plaatsen en twee logeerkamers. 

  Groenhoef
 • 2014

  Naast de opening van ‘Groenhoef’ werd ook gestart met een nieuwbouw op de hoofdcampus met woonruimte voor respectievelijk negen personen met een nursingprofiel en zes personen met ernstige gedragsproblemen. Het aanbod voor personen met een complexe zorgvraag (nursing, ernstige gedragsproblemen) was lange tijd een blinde vlek gebleven. Dit project bevatte ook de renovatie van de “oude” hoofdzetel en werd in 2018 afgerond.

  Hoofdgebouw gerenoveerd
 • 2018

  In mei 2018 startten we met een leefgroep voor personen met een licht tot matige mentale beperking, die niet in de klassieke huizen zoals Langenberg, Schoonberg en Kruisstraat terechtkonden. Het betreft hier cliënten die een grotere mate van zelfredzaamheid en mobiliteit hebben, maar toch nood hebben aan een 24u-omkadering. We huurden hiervoor een vleugel in het PZ St Annendael. We deden een aantal renovaties en aanpassingen zodat we hier 9 cliënten konden opvangen.

 • 2019

  In september 2019 startten we met een leefgroep op de centrale campus voor personen met gedrags- en emotionele stoornissen. Dit type cliënten was nieuw voor ons. We hebben dit initiatief genomen, omdat er weinig of geen aanbod was in onze regio. Dit was geen eenvoudige keuze, omdat we wisten dat dit een invloed zou hebben op heel onze organisatie.

 • 2021

  In november 2021 werden 6 nieuwe studio’s in gebruik genomen op de campus Poels in de Tulpenstraat. Daardoor konden we een huurhuis op de Halensebaan opzeggen.

  In december 2021 werd ons nieuw dagcentrum Poels in gebruik genomen. Hier worden 45 voornamelijk externe cliënten onder gebracht, voor wie voordien in de lokalen van de Speelhofstraat dagactiviteiten werden georganiseerd..

  Poels

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen