Inspraak en overleg

De inspraak van de cliënt en zijn vertegenwoordiger (belangrijk betrokkene) is belangrijk en noodzakelijk in onze werking om een bevredigend en dynamisch antwoord te kunnen bieden op de zorgvraag. Naast het structureel overleg in de gebruikersraad is er ook plaats voor inspraak binnen elke dienstverleningsvorm van onze organisatie.

Een structureel overleg gebeurt dan ook:

In functie van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO): we betrekken jou als een volwaardige partner in de zoektocht naar zorg op maat en tijdens de uitvoering ervan. Zo is de IDO een dynamisch werkinstrument dat steeds kan aangepast worden aan de evoluerende noden en wensen van de cliënt. 

Voor je keuze activiteiten in het dagcentrum: in overleg en op basis van wat je interesses zijn en wat je graag doet worden de activiteiten vastgelegd. Ook tijdens de maandelijkse leefgroepvergaderingen komen allerlei onderwerpen aan bod. 

Bij cliënten die gebruik maken van woonondersteuning: tijdens regelmatige vergaderingen kunnen de bewoners vragen stellen, voorstellen doen en worden ze geïnformeerd over onder andere geplande activiteiten en het uurrooster van de begeleiding. 

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen