Onze missie en visie in een notendop

Vzw Martine Van Camp is een voorziening die actief is in de zorg en ondersteuning aanbiedt aan personen met een beperking. Wij willen een kwaliteitsvol antwoord geven op hun vraag voor ondersteuning op vlak van leven, wonen en dagbesteding. Dit doen we door voortdurend in dialoog te gaan met de cliënt en zijn belangrijk betrokkenen. Dit alles willen we realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

missie en doelgroep

Daarvoor staan we en daar geloven we in

Het dagelijks handelen van al onze medewerkers is geïnspireerd op het burgerschapsmodel. Dit model ziet mensen als actieve participanten aan de samenleving waarbij we de klemtoon leggen op mogelijkheden, persoonlijke autonomie en kwaliteit van leven. Dat geldt in het bijzonder voor onze cliënten. Zij moeten maximaal inhoud aan hun leven kunnen geven. Onze rol bestaat er dan ook in om personen met een verstandelijke beperking die ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om voluit te kunnen participeren aan een inclusieve samenleving. 
Onze kernwaarden zijn daarbij het ethisch kompas van onze organisatie.

Samenwerken met diverse partners komt onze vzw alleen maar ten goede. Het laat ons immers toe om verschillende ondersteuningstrajecten aan te bieden en nieuwe opdrachten, relaties en initiatieven aan te gaan. Als open en toegankelijke organisatie zijn wij steeds beschikbaar voor onze potentiële cliënten. Op een respectvolle en gedreven manier gaan wij elke keer opnieuw aan de slag. Ons doel is samen een gepast antwoord te vinden op vlak van ondersteuning en zorg. Door ons vernieuwend op te stellen, blijven we onze blik verruimen. Zo kunnen we ons bestaand aanbod nog verder optimaliseren en investeren in nieuwe initiatieven. 

Over verschillende facetten van ons zorgaanbod en de ondersteuning die wij aanbieden, hebben wij een specifieke visietekst ter beschikking. Thema’s die wij onder andere uitvoerig behandeld hebben zijn:

  • Probleemgedrag
  • Begeleid werken 
  • Agressiebeleid in onze voorziening
  • Omgaan met ICT
  • Palliatieve Zorg
  • Enz. 

Wil je een visietekst nader bekijken? Dat kan door die aan te vragen via lene.sannen@martinevancamp.be

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen